Paradigme

Paradigmet som illusion eller sandhed

Refleksion.eu

Science , Society , Criticism

Denmark

Translate

Oktober 2017

På dette site kan man lære noget om natur og mennesker.

Der fortælles om videnskabens udvikling og Religionens indflydelse.

Kosmos i billeder

Evaluering

Natur Loven

 

Det står klart, at klimaet er under forvandling og truer levefoden for alle.

Al brug af fossile brændstoffer skal udfases hurtigst muligt.

Vedvarende energi er et effektivt alternativ.

Massiv forøgelse af skov-arealet er et effektivt supplement.

Verdens befolkning vil være 4 milliarder flere om 80 år.

Man bør begrænse dette antal.

Det er ikke indsatsen fra en person eller et land der redder Verden.

Men enhver skal bidrage efter evne.

 

Respekt for retten til alternative holdninger er en forudsætning for demokratiet.

Alternative fakta eksisterer i atom fysikken, som kalder det for komplementaritet.

Den danske fysiker Niels Bohr indførte dette begreb.

Det kan kun benyttes for lys og atomer eller mindre partikler.

 

Et Paradigme skift betyder videnskabelig revolution.

Et Paradigme er et sæt grundliggende antagelser, som anses for sande.

Enhver modbevist antagelse bliver forkastet.

Paradigmet består af Teorier, der er aldrig er modbevist.

Vort videnskabelige Verdensbillede er solidt.

Men der er visse indikationer for en påkrævet ændring.

Måske endda et Paradigme skift.

1

1

5

V

10

X

50

L

100

C

500

D

1000

M

2017

MMXVII